close

Wij gebruiken eigen en cookies van derde partijen om de website ervaring van de gebruiker van onze webiste te verbeteren. Als u doorgaat met gebruik te maken van deze website, veronderstellen wij dat u overeenkomt met ons cookie gebruik.

Het bezoeken van deze website impliceert niet dat de gebruiker verplicht is enige informatie te verstrekken. In het geval dat de gebruiker informatie van persoonlijke aard verstrekt, zullen de gegevens die op deze website worden verzameld op een loyale en wettige manier worden behandeld, te allen tijde met inachtneming van de principes en rechten vervat in de organieke wet 15/1999 van 13 december , Bescherming van Persoonsgegevens (LOPD) en andere ontwikkelingsregelgeving.


Informatie voor gebruikers


- Sectie "Nieuwe klant"
In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), informeren wij u dat door het invullen van de formulieren uw persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen en verwerkt in NavionTruck World Media-bestanden, SL met CIF B04828885 (hierna HomeTrucker).


Het belangrijkste doel van dit bestand is het beheer van geregistreerde gebruikers op onze website, evenals het verzenden van advertenties met betrekking tot de producten en diensten die door HomeTrucker op de markt worden gebracht of voor het verzenden van advertenties, kortingen en promoties van producten en diensten van andere entiteiten. De mechanismen voor het verzenden van advertenties worden gedefinieerd door HomeTrucker, wat kan zijn: instant messaging (WhatsApp), e-mail, gedrukte advertenties of andere manieren van adverteren die door de huidige wet zijn toegestaan.


Als u dit soort advertenties niet wilt ontvangen, moet u het vakje in het formulier "gegevensprivacybeleid" niet aanvinken.


HomeTrucker waarborgt de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en garandeert dat ze in geen geval zullen worden overgedragen voor enig ander gebruik zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van onze gebruikers. We zullen alleen om de gegevens vragen die nodig zijn om de vereiste service te verlenen en zullen alleen voor dit doel worden gebruikt.


- Sectie "Aankoop doen"
In overeenstemming met de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), informeren wij u dat, door het invullen van de formulieren, uw persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen en verwerkt in HomeTrucker-bestanden.


Het belangrijkste doel van dit bestand is om de contractuele relatie met onze klanten te onderhouden, de verwerking van bestellingen te vergemakkelijken, statistische studies uit te voeren, evenals advertenties te sturen met betrekking tot de producten en diensten die door HomeTrucker op de markt worden gebracht of om advertenties, productkortingen en promoties te verzenden .


Ter gelegenheid van de aankoop kunnen uw gegevens aan de volgende ontvangers worden doorgegeven:
• Bankentiteiten voor het betalen van aankopen per kaart.
• Aan het Bureau van consumenten en gebruikers in geval van een claim.
• Aan fabrikanten, technische diensten en/of groothandels in geval van garantie of reparatie. Aan die transportbedrijven die mogelijk de verzending naar klanten van de bijbehorende bestellingen hebben besteld. Deze ontvangers kunnen zich binnen het Spaanse grondgebied of daarbuiten bevinden, afhankelijk van het gekochte product en/of dienst.
• In de wettelijk vastgestelde gevallen, zoals het geval is bij de veiligheidsdiensten en -organen.


HomeTrucker waarborgt de vertrouwelijkheid van de verstrekte gegevens en garandeert dat deze in geen geval voor enig ander gebruik zullen worden overgedragen zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van onze klanten. We zullen alleen om de gegevens vragen die nodig zijn om de vereiste service te verlenen en zullen alleen voor dit doel worden gebruikt.


- Sectie "Aanbiedingenbulletin"
In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de verstrekte e-mail zal worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van HomeTrucker om het aanbiedingsbulletin te verzenden. Dit bulletin is uitsluitend informatief. Persoonlijke gegevens worden door HomeTrucker gebruikt in overeenstemming met de vereisten van Wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.
- Marketingacties. In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens, informeren wij u dat de gegevens die worden verstrekt bij deelname aan de verschillende marketingacties zullen worden opgenomen in bestanden die eigendom zijn van HomeTrucker met het doel deel te nemen aan specifieke promotionele acties. Daarnaast kan HomeTrucker deze gegevens gebruiken om te informeren over toekomstige acties, aanbiedingen en andere commerciële acties. Persoonlijke gegevens worden door HomeTrucker gebruikt in overeenstemming met de vereisten van Wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens.
- Sectie "Contactformulier en HomeTrucker Support Center"
In overeenstemming met de bepalingen van de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonlijke gegevens, informeren wij u dat de verstrekte e-mail zal worden opgenomen in een bestand dat eigendom is van HomeTrucker om het HomeTrucker-ondersteuningscentrum en het klantcontact te beheren.


Toestemming


Door de formulieren te verzenden, begrijpen we dat de gebruiker ermee instemt dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de doeleinden die in elk van de formulieren zijn uiteengezet. HomeTrucker zal de gegevens niet aan derden verstrekken, behalve in de gevallen die wettelijk zijn vastgesteld of geautoriseerd door de belanghebbende. HomeTrucker informeert de eigenaar van de gegevens over zijn voornemen om hen commerciële communicatie per e-mail of een ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel te sturen. Evenzo verklaren de eigenaren dat ze op de hoogte zijn van dit voornemen en geven ze hun uitdrukkelijke toestemming voor de ontvangst van de bovengenoemde communicatie. De toestemming die de houder hier geeft voor het doorgeven van gegevens aan derden kan te allen tijde worden ingetrokken, zonder terugwerkende kracht.


Rechten van de belanghebbenden


De belanghebbende kan zijn ARCO-rechten (toegang, rectificatie, annulering en verzet) met betrekking tot zijn persoonlijke gegevens uitoefenen door een fotokopie van de DNI te schrijven en toe te voegen aan het HomeTrucker-adres op Calle Salzillo 9, 1º E 04740 Roquetas de Mar, via onze e-mail info@myhometrucker.com.


data kwaliteit


Gebruikers moeten de waarheidsgetrouwheid, nauwkeurigheid, authenticiteit en geldigheid garanderen van de persoonlijke gegevens die van hen zijn verzameld.


bescherming van minderjarigen


Wij verzamelen geen persoonsgegevens van minderjarigen. Het is de verantwoordelijkheid van de ouder/wettelijke voogd om de privacy van minderjarigen te waarborgen en al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat zij toestemming hebben gegeven voor het verzamelen en gebruiken van de persoonlijke gegevens van de minderjarige.


Sociale netwerken


Via onze website heeft u toegang tot de sociale netwerken Facebook, Twitter of YouTube met open toegang voor alle gebruikers. Dit zijn websites waar de gebruiker zich gratis kan registreren en volgen. In deze sociale netwerken kunnen gebruikers meer te weten komen over onze activiteiten, meningen en toegang tot foto's en video's. Gebruikers van deze sociale netwerken moeten zich ervan bewust zijn dat deze plaats onafhankelijk is van de website www.MyHomeTrucker.com en open is, dat wil zeggen dat hij zichtbaar is voor al zijn gebruikers, en dat het privacybeleid dat op deze inhoud moet worden toegepast, is vastgesteld door Facebook, Twitter of YouTube. HomeTrucker is niet de eigenaar van sociale netwerken.


Verzamelde informatie gericht op webverbeteringen


Om onze diensten en online winkelen te verbeteren, analyseren we het HomeTrucker-portaal en de juiste gebruikersnavigatie. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt alleen gebruikt om de veiligheid en werking van onze online winkel te verbeteren.